İhracat

- Kimlere mal gönderiyoruz?

Firmamız, mal ihracında belli bir alıcı grubunu hedeflemeyip tüm gıda toptancısı ithalatçılara, perakende satış yapan ithalatçılara ve resmi kurum ve kuruluşlara direk ihracat yapmaktadır.

- Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz?

İhracatlarımızda belli bir ülke grubu hedeflenmemektedir., dolasıyla ürünlerimizin her ülkeye satışı söz konusudur. Ürünlerimize genellikle, Uzakdoğu, Ortadoğu, Afrika ve C.I.S Pazarlarından talepler gelmektedir.

- Bir talepte belirtilmesi gereken bilgiler nelerdir?

Bir talepte belirtilmesi gereken bilgiler şunlardır Firmanın tam adı İetişim bilgileri Ne miktarda ve hangi özelliklerde ürün talep ettiği Ödeme şekli Hangi teslim şekli ile nereye teslimatın yapılması istediği Hangi tarihte teslimat yapılmasını istediği Eğer teslimatın partiler halinde yapılmasını istiyorsa hangi miktarlarda olacağı

-Alıcı tarafından proforma fatura istenilmesi durumunda tarafımızdan istenen bilgiler nelerdir?

LOI (letter of intent) BCL (Banking Capability Letter)

- Hangi özellikteki ürünleri ihraç ediyoruz?

Ürünlerimiz grubunda bulunan çeşitli ebatlardaki buğday unu ürünlerin ihracı söz konusudur.

- İhraç ürünlerimizde nasıl ambalaj kullanıyoruz ve üzerinde ne tür bilgiler yer alıyor?

Ürünlerimizin ambalajlanmasında genelde 50 kilogramlık polipropilen çuvallar kullanılmakta olup ayrıca 25 kg, 10 kg, 1 kilogramlık ambalajlar da kullanılmaktadır. Ambalajların üzerinde imalatçının adı, adresi ve net ağırlık belirtilmekte ve ithalatçının istediğine göre belirtilmesi istenen bilgiler de (ürün adı, menşei, net ağırlık vb.) yer almaktadır.

- İhracatta hangi teslim şekli ile mal teslimatı gerçekleştiriyoruz?

Aksi belirtilmedikçe ihracat için mal teslim şeklimiz FOB teslimattır. Talep doğrultusunda tarafımızca CNF ve CIF teslimat da yapılmaktadır.

-Hangi taşıma şekli ile ihracatı gerçekleştiriyoruz?

İhracatta, daha önce alıcı tarafından aksi talep edilmediği sürece mal gönderme şeklimiz genellikle deniz yolu iledir. Fakat, fabrikamızın 1 km ilerisinde demiryolu sistemi tesis edilmiş olduğundan talebe göre demiryolu ile de mal ihracatımız söz konusu olmaktadır. Karayolu ile ihracatımız pek sık olmamakla birlikte talep doğrultusunda yükleme yapılabilmektedir.

- İhracatta hangi limanları kullanıyoruz?

Büyük tonajlı dökme ve nispeten daha düşük tonajlı konteyner ile yapılan ihracatlarda genellikle Mersin limanını kullanmaktayız. Fakat alıcının talebi doğrultusunda dökme mal ihracında Samsun, İzmit limanları da kullanılabilmektedir.

- Ürünlerimizde GDO kullanıyor muyuz?

Ürünlerimizde kesinlikle genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar kullanılmamaktadır.

- İhracatlarımızda hangi ülke menşeli hammadde kullanıyoruz?

Ürünlerimizde genelde Türk menşeli hammadde kullanılmaktadır. Ayrıca, bazı karışımlarda Alman, Amerika, Kazak, Rus, Kanada, Avustralya menşeli buğdaylar da kullanılmaktadır.

- Teslimatı ne zaman gerçekleştiriyoruz?

Gerçekleştirilecek ihracatın miktarsal boyutu da göz önüne alınarak, perfinansman, peşin ödeme ve banka havalesi ile yapılan ödemelerde, teslimat ödemenin yapıldığı tarihten 10-15 gün sonra olup akreditif ile yapılan ödemelerde ise teslimat akreditifin açılmasından üç hafta sonradır.

-Hangi ödeme şeklini kabul ediyoruz?

Bir ihracat işleminde, ödeme aşağıdaki ödeme şekilleri ile yapılabilir; Prefinansman ile Peşin ödeme ile Yüklemeden önce gerçekleştirilecek banka havalesi ile Görüldüğünde ödemeli gayri kabili rücu teyitli akreditif ile